NOMINA GĦAL KARIGA TA’ VIĊI KAP

Nhar il-Hamis 14 ta’ Lulju 2022 ipprezentajt formalment in-Nomina ghall-Elezzjoni ghal kariga ta’ Vici Kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan huwa pass li qed naghmel b’lealta’ lejn il-Partit, b’umilta’ u b’sens ta’ responsabilita’ lejn il-pajjiz.

VIŻJONI POLITIKA

Kelli l-privileġġ li nservi bħala Teżorier tal-Partit u bħala President tal-Kumitat Eżekuttiv, it-tnejn f’mumenti ta’ sfida liema bħalha.

Hawn ikkonfermajt dak li dejjem emmint, cioe’ li huwa bil-kuraġġ, bid-determinazzjoni, bil-kompetenza u bl-integrita’ li politiku għandu jidderiġi ħidmietu sabiex mal-Partit inwettqu fil-prattika dak li nemmnu.

F’dan il-mument determinanti fl-istorja ta’ pajjiżna l-Partit Nazzjonalista hu msejjaħ bil-qawwa biex ikun Gvern alternattiv serju u kredibbli.

Il-Partit hu msejjaħ biex jersaq ‘l quddiem u jaħdem biex, flimkien intejbu l-livell ta’ għixien ta’ eluf li tħallew lura f’dawn l-aħħar snin. Noffru viżjoni ċara ta’ oqsma ġodda fejn iż-żgħażagħ tagħna jistgħu jimirħu u l-bżulija tal-Maltin u l-Għawdxin tissarraf f’ġid b’rispett lejn l-ambjent u dik il-kwalita’ tal-ħajja li kulħadd jixtieq. Inqaċċtu l-mostri tal-korruzzjoni u tbagħbis fil-ħajja pubblika li fnew lil pajjiżna u li tant dgħajfu l-isem tajjeb li konna ngawdu.

F’ħajti din hi l-Malta li nixtieq li jiena, uliedi u aħna lkoll ngħixu fiha.

Din hija l-viżjoni li, fil-ħidma politika tiegħi, inħoss ir-responsabilita’ li naħdem biex naraha titwettaq.

PRIORITA' #1

PRIORITA' #2

PRIORITA' #3

DWAR ALEX

Alex Periċi Calascione twieled il-Belt Valletta fiż-17 ta’ Ġunju 1962. Attenda l-iskola ta’ Saint Joseph Blata l-Bajda għall-edukazzjoni primarja tiegħu. Għall-edukazzjoni sekondarja u Sixth Form huwa attenda l-Kulleġġ San Alwiġi. F’Novembru 1986 huwa ggradwa bħala avukat mill-Universita’ ta’ Malta. Beda jipprattika l-professjoni legali tiegħu fl-1987.

Tul il-karriera professjonali tiegħu, Alex Periċi Calascione, ħadem bħala konsulent ma’ bosta kumpaniji ewlenin kemm Maltin kif ukoll barranin. Barra minn hekk huwa ta l-kontribut tiegħu biex numru ta’ kumpaniji u għaqdiet igawdu minn fondi tal-UE għall-proġetti partikolari tagħhom. Mill-1991 sal-1996 Alex kien maħtur bħala Kummissarju tal-Ġustizzja…

AQRA IKTAR

Partit Nazzjonalista – Kun il-Bidla: Agħti Donazzjoni

Il-bidla tiswa l-flus

Neħtieġu l-għajnuna tiegħek biex nilħqu iktar nies.

Se nkunu qed niġġieldu kontra magna b’finanzi inkredibbli warajha, iżda ninsabu fiduċjużi li nistgħu nirbħu din il-battalja bl-appoġġ tagħkom.

Irridu niffinanzjaw il-kampanja tagħna b’donazzjonijiet regolari żgħar minn ċittadini onesti li sempliċiment jixtiequ l-aħjar għal pajjiżhom.

Il-kontribuzzjoni tiegħek se tgħinna nibnu kampanja li ġġiegħlek tħossok kburi. Iktar ma niġbru flus, iktar nistgħu nilħqu l-għanijiet tagħna.

Kun il-Bidla

Din hija kampanja min-nies biex Malta tinbidel għall-aħjar. U dan huwa l-ewwel pass tiegħek biex issir parti minn din il-bidla.

Se nkunu qed niġġieldu kontra magna b’finanzi inkredibbli warajha, iżda ninsabu fiduċjużi li nistgħu nirbħu din il-battalja bl-appoġġ tagħkom.

Jiena, Alex Perici Calascione, nistedinkom tingħaqdu miegħi fil-kampanja tal-Partit Nazzjonalista…kun inti ukoll parti mil-bidla.

Ipparteċipa

Iltaqa’ ma’ Alex

Tixtieq tgħamel kuntatt jew tiltaqa’ ma’ Alex. Imla l-formula jew ibgħat emajl fuq info@alexpericicalascione.mt u ngħamlu mill-aħjar biex nirrisponduk mill-aktar fis.

Sewgi l-aħħar aġġornamenti

Segwi fuq Facebook: @alexpericicalascione/

Segwi fuq Instagram: @alexpcalascione